ADVANCEPEDIA

Immunoglobulines

Les immunoglobulines són els anticossos del sistema de defensa (sistema immunitari) de l’animal. Són els elements encarregats d’identificar i neutralitzar agents nocius com ara virus, bacteris o toxines. L’aportació d’immunoglobulines a la dieta ajuda l’animal a enfortir el seu sistema immunitari, i està especialment recomanat per desenvolupar les defenses dels cadells i en casos de diarrees.