ADVANCEPEDIA

Smectite

Smectite és una argila amb un elevat poder d’absorció que és eficaç en el control de diarrees, tant en humans com en animals. Pot absorbir toxines, virus, bacteris i altres irritants intestinals per protegir així la mucosa intestinal. És un component segur i ben tolerat que ajuda a escurçar la durada de la diarrea i a reduir la freqüència de deposicions líquides.