• Aprendre

Els gossos entenen el castellà?


Els gossos entenen el castellà?

Quan una persona es comunica amb altres acostuma a utilitzar el llenguatge verbal. Tanmateix, el sentit de les paraules utilitzades només representa el 7% del que comuniquem. Hi ha molta informació que emetem mentre parlem. Una part del missatge (38%) és paraverbal i inclou el to de la veu, la freqüència i la durada dels sons emesos. El 55% restant correspon al llenguatge corporal, és a dir, a les postures, els gestos i les expressions facials. Quan parlem a un gos també comuniquem a diferents nivells. Però, què entén el gos del nostre missatge?

Sense tenir en compte les paraules utilitzades, el component paraverbal de la comunicació provoca reaccions innates i previsibles en els gossos: els tons de veu aguts acostumen a excitar i augmentar la tendència al moviment, per tant, es poden aprofitar per incitar al joc o per afavorir que el gos vingui quan el cridem, però és molt difícil utilitzar-los per aturar un gos que està en moviment. Al contrari, els tons baixos, acostumen a reduir la tendència al moviment i poder ser útils per rebaixar el nivell d'excitació del gos o ensenyar-li que es quedi quiet. Impartir els senyals dels comportaments amb un to de veu agradable o neutre acostuma a produir respostes fiables per part dels gossos. Per altra banda, els tons “enfadats” poden expressar la frustració del propietari en veure que el gos no compleix els senyals, però no milloren la resposta de l'animal.

Respecte al llenguatge corporal, en l'entrenament del gos, s'ha observat que els senyals gestuals acostumen a tenir més impacte sobre el comportament de l'animal que els verbals. Això implica que si el propietari s'equivoca i emet dos senyals alhora que entren en conflicte entre ells (per exemple, li diu que segui i fa el gest d'estirar-se), el gos es guiarà pel senyal visual i s'estirarà.

Conèixer la importància que els gossos donen a les diferents parts de la nostra comunicació és fonamental per ser conscients de què estem comunicant més enllà del sentit de les paraules i reduir així el risc dels malentesos.