• vincle

Etologia o com entendre els animals


Etologia o com entendre els animals

Tot i que tenim moltes coses en comú amb ells, és evident que també hi ha moltes diferències. Això fa que, algunes vegades, ens costi entendre el seu comportament i que cometem l'error d'interpretar-los com si fossin persones. D'aquesta necessitat d'entendre'ls neix l'etologia, una ciència que estudia el comportament dels animals.

D'una manera molt senzilla, l'etologia pretén estudiar què fan els animals i per què ho fan. El primer nivell d'estudi, la descripció de la conducta, es realitza mitjançant l'observació; per això la imatge característica d'un etòleg és la d'una persona que passa moltes hores observant i registrant tot allò que veu en els animals. El segon nivell d'estudi, basat en l'explicació de la conducta, requereix treballs experimentals o de comparació entre espècies.

¿Què aconsegueix l'etologia amb la descripció i l'explicació de la conducta dels animals? Amb això, l'etologia ens ajuda a entendre millor les nostres mascotes i ens pot ajudar també a prevenir, diagnosticar i tractar els problemes de comportament dels animals domèstics. Quan parlem de problemes de comportament, ens referim a conductes que poden ser perilloses o molestes per a les persones i conductes que poden causar lesions o malalties a l'animal. Per exemple, pot ser una conducta agressiva entres gossos i gats, el lladruc excessiu o fins i tot, conductes d'automutilació. Així, l'etologia és necessària en l'entorn domèstic ja que ajudar a tractar els comportaments problemàtics de les mascotes que poden afectar tant a les persones, en disminuir la comoditat de tenir un animal de companyia, com de les mateixes mascotes, en provocar-les malestar.

Tot i això, no has de preocupar-te. Aquests comportaments són tan comuns com solucionables. Només cal que vagis al veterinari o que consultis a l'Expert d'Affinity per detectar el problema tan aviat com sigui possible i poder tractar-lo correctament.