• vincle

Gats silvestres i gats salvatges


Gats silvestres i gats salvatges

Els gats com a mascotes provenen dels gats salvatges, que es ser domesticats fa 10.000 anys. Tanmateix, alguns gats domèstics han tornat a viure en estat salvatge, es coneixen com els gats silvestres. Afortunadament, a Espanya i a d'altres països europeus encara hi ha felins salvatges, però les xifres es veuen amenaçades per l'encreuament amb els silvestres.

En alguns llocs con Nova Zelanda i Austràlia, la caça dels gats salvatges ha tingut un efecte negatiu, perquè són zones on els animals locals mai han hagut de competir amb un caçador amb les habilitats d'un gat. A les Illes Canàries també existeix una gran població de gats silvestres. però alguns estudis sobre la seva alimentació suggereixen que mengen molts més animals introduïts, com ara ratolins o conills, abans que espècies natives com ara l'esquirol africà o l'eriçó africà. Així, el seu efecte en les especies natives no sembla ser tan greu com a Austràlia o Nova Zelanda.

Els gats salvatges, per la seva part, encara es poden trobar a gran part del món, però rarament es noten ja que són extremadament cautelosos amb els humans. Les diverses poblacions de tot el món inclouen el gat salvatge europeu i el gat salvatge africà.

Els gats domèstics encara es poden creuar amb els gats salvatges i produir descendència fertil, fet que suposa un gran perill per a algunes espècies de gats saltvatges d'Escòcia i Hongria, per exemple. La majoria de població de gats salvatges que queda es troba a Espanya i Portugal, però en aquests països, els gats salvatges genèticament purs també estan amenaçats pel creuament amb els gats silvestres.