• tenir cura

Gossos que escolten música clàssica


Gossos que escolten música clàssica

Les vaques produeixen més llet si escolten música. Sembla una llegenda urbana, però hi ha estudis que ho confirmen. La música sembla que té un efecte sobre la fisiologia i el comportament dels animals i diversos estudis ja han començat a explorar aquests efectes en aus, peixos, primats, elefants, vaques, cavalls i gossos. 

Com a persones coneixem bé els efectes d'alguns tipus de música sobre el nostre humor i comportament. La música clàssica redueix l'ansietat, millora l'humor, redueix la pressió sanguínia i la freqüència cardíaca, afavoreix la son, redueix la percepció del dolor, augmenta la tolerància cap a manipulacions molestes i, en general, actua com a moderador de la resposta d'estrès. Per contra, la música grunge provoca hostilitat, tristor, cansament i redueix la claredat mental. ¿I en els gossos? ¿Quin efecte té la música? ¿Es pot utilitzar la música per regular el seu humor?

Estudis realitzats a gosseres suggereixen que la música clàssica tranquil·litza els gossos que, en resposta a aquest tipus d'estimulació acústica, borden menys i dormen més del que és normal. Però aquest efecte no es pot generalitzar a qualsevol peça de música clàssica ni a qualsevol tipus de música. Per exemple, la resposta a la música heavy metal és totalment diferent. Els animals s'exciten i reaccionen com si estiguessin en una situació estressant: es sacsegen més del que és normal, dormen menys, passen la major part del dia dempeus i borden més. 

Encara es desconeix el mecanisme responsable d'aquests efectes. En el cas de la música clàssica ha avançat la hipòtesi que es podria tractar d'un efecte de camuflament dels sons que molesten presents en l'ambient o d'algun mecanisme específic que encara no s'ha identificat. El cas és que hi ha un efecte i que en el cas de la relaxació produïda en escoltar alguns tipus de música, aquest efecte pot ser beneficiós per al benestar de l'individu. 

Aquestes premisses suggereixen que la música, sobretot la clàssica, es podria utilitzar com una eina per regular l'humor de les nostres mascotes i enriquir l'ambient de la seva vida. Queda per esbrinar quines són les característiques tècniques de les peces musicals (per exemple, el ritme o la melodia) responsables de l'efecte sobre el comportament animal. A més, és important tenir en compte que utilitzar la música en excés podria ser més perjudicial que beneficiós, perquè un ambient molt sorollós és un ambient estressant per a molts animals. En aquest cas i per millorar el benestar de l'animal, reduir el soroll de l'ambient podria ser més efectiu que l'exposició a una música relaxant. Alguns investigadors suggereixen que proporcionar el control a l'animal sobre l'exposició a la música podria ser la manera de resoldre aquest problema i de poder utilitzar aquesta manera d'enriquiment ambiental. En altres paraules, hauríem d'ensenyar al gos a encendre i apagar l'equip de música perquè pugui decidir quan vol escoltar música. 

La música encara s'utilitza poc per regular l'humor dels gossos però les perspectives semblen interessants i, mentrestant, les investigacions científiques continuen buscant més informació sobre com es pot utilitzar la música per millorar la vida de les nostres mascotes.