• Jugar

La funció del joc en el desenvolupament dels cadells


La funció del joc en el desenvolupament dels cadells

Tècnicament el joc es defineix com a qualsevol activitat motora que sembla que no tingui sentit i que consisteix en un seguit de comportaments que provenen d'altres contextos, com l'aparellament o la caça, i que en el joc s'han alterat en la forma, la intensitat o la seqüència. En el cas d'un gos que persegueix una pilota, la persecució procedeix de la conducta depredadora, però l'estímul que la provoca no és una presa real i, sovint, els moviments són exagerats respecte a allò que faria el gos en un context de caça.

Els gossos solen estar molt motivats per buscar companys de joc o per jugar amb objectes i aquesta predisposició a jugar es manté, com en el cas de les persones, durant tota la vida, amb un pic durant l'etapa infantil i juvenil. Es tracta d'un efecte del procés de domesticació que ha patit l'espècie canina i que ha determinat la retenció d'alguns caràcters juvenils en l'edat adulta (tècnicament aquest fenomen es defineix com neotènia). De fet, en gran part dels mamífers salvatges, el joc es limita quasi exclusivament a l'etapa infantil. Tot i això, el joc és una activitat que implica un cost energètic i que suposa el risc de fer-se mal, com pot passar si l'animal no calcula bé els moviments o no interpreta correctament els senyals emesos per l'altre individu. Llavors, per què juguen els gossos?

Tot i l'aparent manca de funció, hi ha diverses hipòtesis sobre els beneficis que podria proporcionar el joc durant el desenvolupament d'un cadell. Una de les més conegudes, és la hipòtesi que diu que el joc serveix per preparar l'animal per a la vida adulta i que li permet practicar les habilitats motores que necessitarà quan sigui adult per caçar o aparellar-se, així com els comportaments agonístics i d'apaivagament que els serviran per gestionar els conflictes socials i per establir relacions jeràrquiques. El joc també millora la comprensió dels senyals de comunicació emesos pel company de joc, sigui un altre gos o una persona. Per tant, el joc social acostuma a millorar l'entesa i a aprofundir la relació entre els individus que juguen. Quan juga amb la mare i els seus germans, el gos aprèn a inhibir les mossegades. Generalment, els cadells que han estat separats de la mare de molt petits (abans de les 7 setmanes) solen mossegar amb força i a jugar d'una manera brusca. El joc també pot servir d'entrenament físic, ja que d'una banda permet practicar la coordinació motora i, de l'altra, afavoreix el desenvolupament d'algunes estructures nervioses, com el cerebel (involucrat en el manteniment de l'equilibri), de la massa muscular i de les connexions entre el sistema nerviós i els músculs. Mitjançant el joc, l'animal explora les seves limitacions i les seves habilitats, adquireix flexibilitat física i mental i s'entrena per viure situacions imprevisibles. Així doncs, durant el joc els animals es posen en situacions de desavantatge que li permeten explorar les possibles estratègies per sortir de la dificultat, però en un context on no es corren riscos reals.

A part de les funcions pròpies de joc, el propietari pot utilitzar-lo com una eina en l'educació del cadell per ensenyar-li el control emocional, la tolerància a la frustració i a fer pauses durant el joc, i que aprengui així a controlar el nivell d'excitació. L'essència plaent del joc permet utilitzar-lo com a premi pels comportaments desitjats del gos que volem reforçar. A més, un estudi ha demostrat que després d'una sessió de joc els gossos solen mostrar més atenció cap a l'amo i si s'entrena després del joc, l'entrenament acostuma a ser més efectiu. El joc s'utilitza també com a indicador del benestar del gos. En animals malalts, famèlics, que viuen en un ambient inadequat o que en general es troben en una situació d'estrès crònic, un dels primers comportaments que desapareix és el joc, amb la qual cosa, una disminució de la freqüència de joc pot estar relacionada amb una disminució del benestar del gos.

El joc és fonamental per al correcte desenvolupament dels cadells, i tots aquests aspectes remarquen la importància de proporcionar ocasions de jocs adequats tant per a cadells com per gossos adults.