• tenir cura

Símptomes d'un gat malaltó


Símptomes d'un gat malaltó

Una de les malalties més generals són les al·lèrgies. El primer pas és identificar l'agent que produeix l'al·lèrgia i eliminar-lo de l'entorn de l'animal perquè recuperi el seu bon estat de salut. El símptomes poden ser de dos tipus: respiratoris (tos, esternuts, dificultats respiratòries) o cutanis (picor intensa i persistent).

Els problemes gastrointestinals també poden afectar la vostra mascota, sobretot si és jove. Normalment es produeixen si el gat ha ingerit aliments en mal estat, encara que també les pot causar una infecció bacteriana, un virus, la presència de paràsits o una patologia sistèmica. Els senyals són: diarrees, vòmits, dolor abdominal, distensió abdominal, pèrdua de la gana, debilitat i desassossec. A més, és molt probable que el gat es rebolqui per casa a intervals si té dolors de tipus còlic.

Una de les patologies més freqüents en gats a partir de certa edat és la insuficiència renal. Els ronyons dels felins realitzen una intensa tasca de filtratge, ja que els gats són animals carnívors i la proteïna animal és un dels elements de la dieta que genera més residus tòxics. Això fa que siguin els primers òrgans que comencin a fallar amb el temps. Podem sospitar d'aquest problema si el nostre gat menja menys, s'aprima i incrementa molt tant el volum d'aigua que beu, com el d'orina que elimina.

Que el gat tingui el calendari de vacunes al dia i el seu sistema immunològic en condicions òptimes pot evitar l'aparició de determinades malalties infeccioses, sobretot si té accés a l'exterior o contacte amb altres membres de la seva espècie. En canvi, el gat que no surt mai al carrer difícilment se n'encomanarà.

Les malalties greus com la leucèmia felina (LVFe) només es transmeten per contacte directe amb animals portadors del virus. Tanmateix, entre el contagi i l'aparició dels símptomes clínics pot passar molt temps, fins i tot anys. Els símptomes són: falta de gana, somnolència, debilitat, anèmia, aparició de tumors i malalties sanguínies, com ara l'anèmia i la leucèmica (d'aquí ve el nom).

La peritonitis infecciosa felina és una altra malaltia infecciosa greu causada per un virus de la família dels coronavirus. Sol afectar l'aparell respiratori i gastrointestinal, però acaba envaint tots els òrgans i sistemes i no té tractament. Lamentablement, sol ser mortal, sobretot en els gats joves.

En aquest breu article, només han aparegut algunes de les malalties generals i infeccioses que poden afectar els nostres estimats companys felins. Per això, és molt important que, quan notem que el comportament del nostre gat surt de la normalitat, anem al veterinari per evitar problemes més greus.