• vincle

Drets dels animals


Drets dels animals

Article 1º 

a) Tot animal de companyia, com a ésser viu que sent, té dret a una vida digna i a ser respectat. I tot propietari d'un animal de companyia, com a persona que estima els animals i és responsable de les seves atencions, té dret a ser respectat per la societat en general.  

b) La llei ha de defensar els drets dels animals de companyia, de la mateixa manera que defensa els drets humans. 

c) Els animals de companyia tenen dret a un tenir un lloc digne en la societat. 

 

Article 2º

a) Els animals de companyia no poden sobreviure sense ajuda i, per tant, tenen dret a la protecció per part dels humans. 

b) Cap animal de companyia serà sotmès a maltractaments ni a actes cruels. 

c) L'abandonament d'un animal de companyia és un acte cruel i denigrant. 

d) Les escenes violentes en què hi hagi víctimes animals han d'estar prohibides al cinema, la televisió i la premsa, tret que l'objectiu de les quals sigui denunciar atemptats contra els drets dels animals.

 

Article 3º

Els animals de companyia són éssers vius i, com a tals, tenen necessitats físiques i emocionals concretes. Els propietaris s'han d'assegurar de poder satisfer-les durant tota la vida de l'animal. Els animals de companyia: 

a) Tenen dret a una bona alimentació. 

b) Tenen dret a rebre atenció veterinària. 

c) Són animals socials i necessiten viure en companyia, així com a donar i rebre afecte dels seus propietaris i de la societat en general. 

d) Tenen dret a créixer al ritme i en les condicions de vida i llibertat pròpies de la seva espècie. El propietari haurà de garantir un espai suficient adequat per als animals dins de casa o a cobert. 

e) El gos necessita sortir cada dia al carrer un mínim de tres cops, i no menys de 30 minuts, per fer les seves necessitats així com per fer exercici, respirar aire fresc i relacionar-se amb altres gossos i amb persones de tot tipus. 

f) Necessiten moure's i fer l'exercici adequat per a les característiques pròpies de cada raça. Les ciutats han de reservar espais equitatius perquè gossos i propietaris en gaudeixin. 

g) Tenen necessitat de jugar. Els propietaris han de reservar-se cada dia una estona per compartir i jugar amb el seu animal de companyia. 

h) Hi tenen dret i poden aprendre durant tota la seva vida. 

i) Tenen dret a ser acceptats i integrats en la societat, tant per part d'altres propietaris com per part dels que no ho són. 

j) Les ciutats han de permetre que els gossos i els seus propietaris puguin viatjar en transport públic d'acord amb la llibertat de circulació consagrada a la Constitució Espanyola. 

 

Article 4º

Els gossos de treball tenen dret a una limitació raonable del temps i la intensitat de la feina, a una alimentació reparadora i al repòs. 

 

Article 5º 

a) L'animal de companyia té dret a que la durada de la seva vida sigui conforme a la seva longevitat natural. 

b) Si, per raons de salut, es necessària l'eutanàsia d'un animal de companyia, l'haurà de dur a terme un veterinari després de sedar l'animal i ha de ser instantània, indolora i no ha de generar angoixa. 

c) Tot acte que impliqui la mort innecessària d'un animal de companyia és un biocidi, és a dir, un crim contra la vida.