Compromís ètic

El pilar de la nostra cultura corporativa.

Compromís ètic

Codi ètic

A Affinity ens comprometem a actuar de forma ètica i responsable. I així ho recull el nostre Codi ètic: tenim el compromís de ser una empresa amb un comportament ètic i transparent, que compleix amb la llei i les regulacions i que respecta a totes les parts interessades.

Aquest Codi és essencial per a la nostra cultura ètica corporativa i serveix com a base per a les nostres polítiques, directrius i procediments dins d'Affinity.

Complint amb les normes

Complint amb les normes

El nostre departament de Governance Risk & Compliance ens ajuda i orienta sobre la millor forma de fer les coses a tota l'organització. A més, s'assegura que a Affinity es respectin les normes i es gestionin bé els possibles riscs a curt, mitjà i llarg termini.

Per assegurar-nos que es compleix aquest compromís ètic, a Affinity hem creat l'Ethics & Compliance Committee, que treballa per garantir el compliment de la normativa vigent i les polítiques i procediments interns.

Do The Right Think

Do The Right Think

Per ajudar que totes les accions d'Affinity segueixin el nostre Codi de Conducta, les nostres normes internes i també la llei vigent, hem creat el canal "Do The Right Think".

A través d'aquest canal els nostres empleats, clients i proveïdors poden expressar les seves preocupacions o informar sobre sospites relacionades amb l'incompliment de les normes.