Política de Privacitat Affinity Petcare

Política de Privacitat Affinity Petcare

De conformitat amb la normativa aplicable de protecció de dades, aquesta Política de privacitat té per objecte ajudar-lo a entendre quines dades recopila Affinity Petcare, SAU (d'ara endavant, "Affinity Petcare") i com les tracta.


1. RESPONSABLE DE TRACTAMENT

El responsable del tractament és Affinity Petcare, SAU, amb domicili a Plaça Europa, 54-56, l'Hospitalet de Llobregat, 08902, Barcelona, Espanya.

Affinity Petcare tractarà les dades personals que s’obtinguin en aquest lloc web, a les plataformes que Affinity Petcare pugui posar a la seva disposició, als perfils d'Affinity Petcare a les xarxes socials i a d’altres dominis de la nostra titularitat (en endavant, "Lloc" o "Lloc web").

Affinity Petcare no està subjecta a l’obligació de designar cap Delegat de Protecció de dades. No obstant això, i de manera proactiva, manté designat un comitè de protecció de dades l’objectiu del qual és respondre qualsevol consulta, petició o aclariment relatiu al tractament de dades personals. Aquestes consultes es poden enviar a l'adreça postal indicada a l'inici d'aquest document o bé a l'adreça electrònica hello@affinity-petcare.com, amb la referència “Protecció de dades”.


2. COM OBTENIM LES SEVES DADES PERSONALS

Les dades personals tractades seran les dades que vostè ens faciliti a través dels diferents canals que Affinity Petcare posa a la seva disposició, per exemple, a través dels formularis disponibles.

De la mateixa manera, quan visita els Llocs web d'Affinity Petcare s'utilitzen diverses tecnologies per recopilar i emmagatzemar informació, la qual cosa pot incloure l'ús de cookies o tecnologies similars per identificar el seu navegador o dispositiu. Affinity Petcare també utilitza aquestes tecnologies per recopilar i emmagatzemar informació quan l'usuari interacciona amb serveis oferts per Affinity Petcare o amb d’altres funcions. Pot obtenir més informació sobre el tractament que Affinity Petcare realitza de les dades personals obtingudes a través de cookies o derivades de la seva navegació en cas que accepti la instal·lació de cookies (per a més informació sobre les cookies del Lloc web, visiti la nostra Política de cookies).


3. QUINES DADES PERSONALS TRACTEM, PER A QUÈ I PER QUIN MOTIU

Tot seguit s'enumeren aquestes finalitats, indicant quines dades es tractaran (tipologia de dades) i per quin motiu o sobre quina base ens emparem per a això (base legal). Aquest llistat s'ha elaborat tenint en compte el tipus de categoria d'interessat que és vostè a l’efecte del tractament de dades personals que Affinity Petcare pot dur a terme:

3.1. Usuaris dels Llocs web titularitat d’Affinity Petcare

Els tractaments de dades personals següents són aplicables a la categoria d'interessats que formin part de la base de dades d'usuaris registrats a les diferents webs d’Affinity Petcare, siguin subscriptors de la newsletter d’Affinity Petcare; usuaris de l'aplicació web Advance Fit Plan o que hagin consentit la recepció de comunicacions comercials d'Affinity Petcare, entre d’altres tipus d'interaccions.

REGISTRE D'USUARIS A LES WEBS D'AFFINITY PETCARE

FINALITAT

Registre i manteniment del seu compte d'usuari d'Affinity a Affinity Petcare, que inclou, si s’escau, modificacions de dades i eliminació del compte, i això quant a la prestació de serveis d’Affinity Petcare als seus usuaris.

Així mateix, per facilitar-li el procés de registre com a usuari a àrees reservades d’Affinity Petcare, li oferim la possibilitat que utilitzi el seu compte a les xarxes socials de Google i Facebook ("Meta"). Si opta per una d'aquestes opcions, quedarà autenticat de la mateixa manera que si procedís a registrar-se directament a Affinity Petcare, de manera que podrà accedir directament a àrees reservades iniciant la sessió a través del seu compte de Google o Facebook.

Aquesta opció de registre és voluntària i gratuïta.

Li comuniquem que les dades personals facilitades a Google o Facebook es regeixen per la política de privacitat d'aquestes companyies, i Affinity Petcare no accedirà a elles en cap moment.

En qualsevol moment, contactant amb la nostra àrea de Consumer Care [introduir adreça electrònica de consumer care] podrà desvincular o vincular el seu compte de Google o Facebook al seu compte d'usuari a l'àrea reservada d’Affinity Petcare.

En cas que hagués realitzat el registre com a usuari en una àrea reservada d’Affinity Petcare a través de Google o Facebook, i posteriorment la desvinculi a través de l'àrea d'usuari, se li sol·licitarà una contrasenya per poder continuar accedint al seu compte d'usuari en aquesta àrea reservada.

TIPOLOGIA DE DADES

Aquelles que se sol·licitin en cada formulari de recollida de dades personals i com a mínim les següents:

▪ Dades identificatives: nom, cognoms, ID usuari.
▪ Dades de contacte: adreça electrònica, codi postal.
▪ Dades de navegació.
▪ Credencials d'accés.

BASE LEGAL

L'execució de la relació contractual establerta amb Affinity Petcare arran de l'acceptació dels termes i condicions de registre.

ENVIAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS

FINALITAT

Enviament de comunicacions comercials, fins i tot per mitjans electrònics, inclosos SMS i notificacions push, sobre productes, serveis, activitats, notícies, ofertes i promocions d'Affinity Petcare sobre la base dels seus interessos i de conformitat amb el seu perfil, tal com l'informem en el tractament anomenat "Segmentació d'usuaris".

Affinity Petcare contracta serveis d'email màrqueting amb proveïdors externs que permeten recopilar informació sobre les campanyes, és a dir, fer un seguiment de les obertures dels correus electrònics i els clics als continguts o enllaços inclosos en aquests correus. Aquesta informació es recopila per preparar informes estadístics sobre el comportament dels destinataris a fi i efecte d'optimitzar la campanya.

TIPOLOGIA DE DADES

▪ Dades identificatives: nom, cognoms, usuari.
▪ Dades de contacte: adreça electrònica, codi postal, núm. de telèfon.
▪ Hàbits de consum i navegació.
▪ Dades agregades vinculades al seguiment de l'enviament de comunicacions comercials i/o newsletters com ara el total d'obertures; obertures reenviades; hora d'obertura; última obertura; subscriptors amb més obertures.

BASE LEGAL

El tractament de les seves dades personals està legitimat pel consentiment exprés que ens presta.

Podrà retirar el seu consentiment i donar-se de baixa d'aquestes comunicacions en qualsevol moment.

SEGMENTACIÓ D’USUARIS

FINALITAT

Elaboració d'un perfil comercial basat en les seves preferències i interessos a partir d'una anàlisi sobre els productes adquirits o pels quals hagi mostrat interès i les consultes realitzades, per tal d'ajustar de manera més adequada les nostres accions promocionals, com ara l'enviament de comunicacions comercials.

Aquest perfil s'elaborarà a partir de fonts internes d'acord amb la informació de la seva navegació, la informació obtinguda respecte de les seves necessitats o les preferències manifestades durant la seva relació amb Affinity Petcare, les activitats en què efectivament participi i les diverses interaccions i intercanvis d'informació amb la nostra entitat. Per exemple, el tipus de mascota que té o les preferències de pinsos, entre d’altres aspectes.

Pot accedir a més informació sobre com es tracten les seves dades personals amb aquesta finalitat a la secció 4. Destinataris d'aquesta Política de privacitat.

TIPOLOGIA DE DADES

▪ Dades identificatives: nom, cognoms, ID usuari, sexe.
▪ Dades de contacte: adreça electrònica, codi postal.
▪ Dades de navegació.
▪ Preferències i necessitats sobre les seves mascotes i els productes que poden ser útils per a l'usuari segons el tipus de mascota.
▪ Preferències i interessos de navegació.
BASE LEGAL

L'interès legítim d'Affinity Petcare, d'acord amb les disposicions de la normativa aplicable de protecció de dades, en realitzar-se a partir de fonts internes i tractar-se d'un perfilat de grau baix.

Affinity Petcare ha realitzat les anàlisis exigides per la normativa de privacitat, amb les quals es confirma que preval l'interès d'Affinity Petcare sobre els drets de privacitat dels seus clients i usuaris. Si vol accedir a aquests informes, pot sol·licitar-ho a les adreces electròniques indicades a l'apartat Exercici de drets que trobarà en aquesta política de privacitat. De la mateixa manera, vostè podrà, ara o en qualsevol altre moment, manifestar la seva voluntat de no ser objecte del present tractament, exercitant el seu dret a oposar-s’hi.

SEGMENTACIÓ I PERSONALITZACIÓ DEL LLOC WEB A TRAVÉS DE COOKIES

FINALITAT

Personalitzar i segmentar el contingut del Lloc web a través de l'ús de cookies o tecnologies similars quan siguin consentides per l'usuari a través del bàner corresponent.

TIPOLOGIA DE DADES

▪ Dades de navegació.
▪ Dades tècniques.
▪ Adreça IP.

BASE LEGAL

El tractament de les seves dades personals està legitimat pel consentiment exprés que ens presta mitjançant el bàner de cookies que Affinity Petcare posa a la seva disposició.

Podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment d’acord amb la informació facilitada a la nostra Política de cookies.

No obstant això, Affinity Petcare podrà tractar la informació obtinguda a través de cookies o tecnologies similars sense el seu consentiment, sempre que es tracti d'informació anonimitzada o agregada que no contingui cap dada que pugui arribar a identificar-lo de manera directa o indirecta.

ENQUESTES I ESTUDIS

FINALITAT

Realitzar enquestes i estudis de mercat per conèixer la seva opinió sobre els nostres productes i serveis.

TIPOLOGIA DE DADES

▪ Dades identificatives: nom, cognoms, ID usuari, sexe.
▪ Dades de contacte: adreça electrònica.
▪ Les dades personals recollides a partir de les respostes a les enquestes.

BASE LEGAL

L'interès legítim d'Affinity Petcare de millorar la seva oferta comercial.

Affinity Petcare ha realitzat les anàlisis exigides per la normativa de privacitat, amb les quals es confirma que preval l'interès d'Affinity Petcare sobre els drets de privacitat dels seus clients i usuaris. Si vol accedir a aquests informes, pot sol·licitar-ho a les adreces electròniques indicades a l'apartat Exercici de drets que trobarà en aquesta política de privacitat. Així mateix, vostè podrà, en qualsevol moment, manifestar la seva voluntat de no ser objecte del present tractament, exercitant el seu dret d'oposar-s’hi.


3.2. Usuaris participants en concursos i promocions

Els tractaments de dades personals següents són aplicables a les categories d'interessats que participin en concursos i promocions gestionats per Affinity Petcare a través de qualsevol de les seves marques, plataformes o Llocs web:

CONCURSOS, SORTEIGS I PROMOCIONS

FINALITAT

Permetre i gestionar la seva participació en concursos, sorteigs i/o promocions. Això inclou l'enviament de comunicacions informant els guanyadors i la seva publicació a la web i xarxes socials d'Affinity Petcare o a d’altres mitjans, així com la notificació d'assumptes relacionats de manera directa amb aquestes promocions, fins i tot per via electrònica.

TIPOLOGIA DE DADES

Aquelles dades que se sol·licitin en cada formulari de recollida de dades personals i com a mínim les següents:

▪ Dades identificatives: nom, cognoms, usuari.
▪ Dades de contacte: adreça electrònica, codi postal, adreça postal.
▪ Dades específiques del concurs, sorteig o promoció.
▪ Dades bancàries, com ara el número de compte bancari (mai no li demanarem credencials d'accés a comptes bancaris ni codis d'autorització d'operacions).
▪ Dades de productes, com ara el codi de barres EAN 13 del producte o el supermercat on s’ha comprat el producte.

BASE LEGAL

L'execució de la relació contractual en acceptar les bases legals dels diferents concursos, sorteigs i/o promocions.

PUBLICACIÓ DE LA IMATGE TRAMESA PELS GUANYADORS A AFFINITY PETCARE

FINALITAT

Es publicarà la imatge que cada guanyador enviï a Affinity Petcare si la remet quan se li comuniqui que és guanyador.

TIPOLOGIA DE DADES

Imatge i nom de cadascun dels guanyadors.

BASE LEGAL

El tractament de les seves dades personals està legitimat pel consentiment exprés que ens presta mitjançant el missatge de resposta enviat a Affinity Petcare amb la fotografia.

Podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

ENQUESTES I ESTUDIS

FINALITAT

Realitzar enquestes i estudis de mercat per conèixer la seva opinió sobre els nostres productes i serveis.

TIPOLOGIA DE DADES

▪ Dades identificatives: nom, cognoms, ID usuari, sexe.
▪ Dades de contacte: adreça electrònica.
▪ Aquelles dades personals que es recullin a partir de la resposta que es doni a les enquestes.

BASE LEGAL

L'interès legítim d'Affinity Petcare per millorar la seva oferta comercial.

Affinity Petcare ha realitzat les anàlisis exigides per la normativa de privacitat, amb les quals es confirma que preval l'interès d'Affinity Petcare sobre els drets de privacitat dels seus clients i usuaris. Si vol accedir a aquests informes, pot sol·licitar-ho a les adreces electròniques indicades a l'apartat Exercici de drets que trobarà en aquesta política de privacitat. Així mateix, vostè podrà, en qualsevol moment, manifestar la seva voluntat de no ser objecte del present tractament, exercitant el seu dret d'oposar-s’hi.


3.3. Usuaris dels perfils a les xarxes socials d'Affinity Petcare

Affinity Petcare té perfils actius a Facebook, Instagram, Twitter i YouTube. Els tractaments de dades personals següents són aplicables a les persones que es converteixen en interessats d’Affinity Petcare pel fet de ser membre, seguir o formar part d'aquests perfils:

REGISTRE/SUBSCRIPCIÓ A PÀGINES I PERFILS D'USUARI OFICIALS D’AFFINITY PETCARE A LES XARXES SOCIALS

FINALITAT

Gestionar les interaccions entre vostè i Affinity Petcare a través de la informació que vostè proporciona a les xarxes socials en què Affinity Petcare compta amb un perfil actiu. Inclou conèixer la seva opinió i valoració i mantenir-lo al dia de les activitats, notícies, ofertes especials i promocions o concursos dels productes d’Affinity Petcare a través de la publicació per Affinity Petcare d'aquesta informació en aquests perfils.

TIPOLOGIA DE DADES

▪ Aquelles dades personals que ens permeti la política de privacitat de la xarxa social en què vostè tingui un compte/perfil d'usuari, així com de la configuració de privacitat que vostè tingui com a usuari d'aquesta xarxa social. Aquestes dades depenen de la configuració de privacitat que tingui com a usuari de la xarxa social i de la política de privacitat d'aquesta xarxa social.

BASE LEGAL

Affinity Petcare realitzarà aquest tractament de dades personals en compliment de les obligacions derivades de la seva condició d'usuari registrat a la xarxa social i de les condicions d'ús d'aquesta xarxa social.

ENQUESTES I ESTUDIS

FINALITAT

Realitzar enquestes i estudis de mercat per conèixer la seva opinió sobre els nostres productes i serveis.

▪ Dades identificatives: nom, cognoms, ID usuari, sexe.
▪ Dades de contacte: adreça electrònica.

BASE LEGAL

L'interès legítim d'Affinity Petcare de millorar la seva oferta comercial.

Affinity Petcare ha realitzat les anàlisis exigides per la normativa de privacitat, amb les quals es confirma que preval l'interès d'Affinity Petcare sobre els drets de privacitat dels seus clients i usuaris. Si vol accedir a aquests informes, pot sol·licitar-ho a les adreces electròniques indicades a l'apartat Exercici de drets que trobarà en aquesta política de privacitat. Així mateix, vostè podrà, en qualsevol moment, manifestar la seva voluntat de no ser objecte del present tractament, exercitant el seu dret d'oposar-s’hi.

CONCURSOS, SORTEIGS I PROMOCIONS A LES XARXES SOCIALS

FINALITAT

Permetre i gestionar la seva participació en concursos, sorteigs i/o promocions. Això inclou l'enviament de comunicacions informant els guanyadors, informant del nom dels guanyadors als cinemes, la web i xarxes socials d'Affinity Petcare o a d’altres mitjans, així com la notificació d'assumptes relacionats de manera directa amb aquestes promocions, tot l'anterior inclòs per via electrònica.

TIPOLOGIA DE DADES

Aquelles dades que se sol·licitin en cada formulari de recollida de dades personals i com a mínim les següents:

▪ Dades identificatives: nom, cognoms, usuari.
▪ Dades de contacte: adreça electrònica, codi postal, adreça postal.
▪ Dades específiques del concurs, sorteig o promoció.
▪ Dades bancàries, com ara el número de compte bancari (mai no li demanarem credencials d'accés a comptes bancaris ni codis d'autorització d'operacions).
▪ Dades de productes, com ara el codi de barres EAN 13 del producte o el supermercat on s’ha comprat el producte.

BASE LEGAL

L'execució de la relació contractual en acceptar les bases legals dels diferents concursos, sorteigs i/o promocions.

PUBLICACIÓ DE LA IMATGE TRAMESA PELS GUANYADORS A AFFINITY PETCARE

FINALITAT

Es publicarà la imatge que cada guanyador del premi enviï a Affinity Petcare si la remet quan se li comuniqui que és el guanyador.

TIPOLOGIA DE DADES

Imatge de cadascun dels guanyadors.

BASE LEGAL

El tractament de les seves dades personals està legitimat pel consentiment exprés que ens presta mitjançant el missatge de resposta enviat a Affinity Petcare amb la fotografia.

Podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

COMUNICACIONS COMERCIALS

FINALITAT

Realització de campanyes publicitàries sobre productes, serveis, activitats, notícies, ofertes i promocions d'Affinity Petcare a les xarxes socials en què Affinity Petcare compta amb un perfil actiu, de conformitat amb allò que estableix l'apartat 4. Destinataris en relació amb la creació d'audiències personalitzades i Look a Like.

TIPOLOGIA DE DADES

▪ Dades identificatives: nom, cognoms, usuari, sexe.

En cas de ser un Usuari registrat:

▪ Dades de contacte: adreça electrònica, codi postal.
▪ Hàbits de consum i navegació.

BASE LEGAL

L'interès legítim d'Affinity Petcare, derivat de la relació contractual establerta en registrar-se a la xarxa social de la qual sigui usuari i ser seguidor d'Affinity Petcare, mantenint així una relació prèvia i directa, que permet enviar-li informació promocional en relació amb productes i serveis d'Affinity Petcare que estiguin relacionats amb els seus interessos. Vostè podrà oposar-se ara o en qualsevol altre moment a la recepció d'aquestes campanyes promocionals a través de les eines que posin a la seva disposició els titulars de les xarxes socials en què hagi obert el seu perfil o a través de les adreces electròniques indicades a l’apartat Exercici de drets que trobarà en aquesta política de privacitat.

Per a més informació sobre el tractament de dades per part dels titulars de xarxes socials i la forma a través de la qual pot oposar-s’hi, consulti la política de privacitat d'aquestes xarxes socials:

- Facebook:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

- Instagram:
https://help.instagram.com/519522125107875

- Twitter:
https://twitter.com/es/privacy

- YouTube:
https://policies.google.com/privacy?hl=es&gl=de

Pot no rebre anuncis basats en interessos de Facebook, Google o d'altres empreses a través del següent enllaç: https://optout.aboutads.info/ o fins i tot configurant el seu propi navegador o dispositiu mòbil.

Affinity Petcare ha realitzat les anàlisis exigides per la normativa de privacitat, amb les quals es confirma que preval l'interès d'Affinity Petcare sobre els drets de privacitat dels seus clients i usuaris. Si vol accedir a aquests informes, pot sol·licitar-ho a les adreces electròniques indicades a l'apartat Exercici de drets que trobarà en aquesta política de privacitat.


En cas de realitzar l'acció promocional a través de Facebook o qualsevol de les xarxes socials titularitat de Meta Platforms Inc. (anteriorment denominada Facebook Inc.), Affinity Petcare podrà actuar com a corresponsable del tractament conjuntament amb FACEBOOK IRELAND LTD. (o denominació social equivalent), amb domicili a 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 (Irlanda) (d'ara endavant, "Facebook") per a aquells tractaments coberts per l'Annex de Facebook per a responsables del tractament accessible a https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Affinity Petcare i Facebook han subscrit el corresponent acord per a responsables per tal de determinar les respectives responsabilitats quant al compliment de les obligacions que s'estipulen a la normativa de protecció de dades respecte del tractament conjunt (tal com s'especifica a les Condicions de productes aplicables).

Per a més informació sobre el tractament de dades per part de Facebook, consulti la Política de dades de Facebook a l’enllaç següent: https://www.facebook.com/about/privacy

De la mateixa manera, l’informem que no podrem responsabilitzar-nos dels tractaments de dades personals que realitzi Facebook. Aquests tractaments es realitzen d'acord amb les Condicions de productes aplicables. Pot trobar més informació sobre com Facebook tracta les seves dades personals, incloent-hi les tipologies de dades, finalitats i bases legals en què es basa Facebook, a la política de dades de Facebook. En aquest sentit, Affinity es responsabilitzarà únicament dels seus tractaments de dades, descrits a continuació.

Pel que fa a l’exercici de drets, Affinity i Facebook han acceptat que, entre les Parts, Facebook és responsable de permetre que vostè pugui exercir els seus drets de conformitat conforme amb allò indicat anteriorment quant a les dades personals que Facebook emmagatzema després del tractament conjunt.

En cas de voler exercir els drets abans esmentats davant Facebook, vostè pot trobar més informació sobre com exercir els seus drets contra aquesta entitat a la Política de dades de Facebook a https://www.facebook.com/about/privacy

3.4. Tota mena d'interessats afectats per aquesta Política de privacitat


Els tractaments de dades personals següents són aplicables a totes les persones que esdevenen interessats d'Affinity Petcare, amb independència de la categoria d'interessat que ostentin:

PETICIONS, CONSULTES, RECLAMACIONS

FINALITAT

Atendre les peticions, suggeriments, consultes o reclamacions a través del servei d'atenció al consumidor d'Affinity Petcare, de l'apartat "Contacte" del Lloc web o mitjançant altres canals.

TIPOLOGIA DE DADES

Aquelles dades que se sol·licitin en cada formulari de recollida de dades personals i com a mínim les següents:

▪ Dades identificatives: nom, cognoms, usuari.
▪ Dades de contacte: adreça electrònica.
▪ Dades relacionades amb la petició o sol·licitud, facilitades per l'usuari.

BASE LEGAL

Quan s'utilitzin fulls de reclamació, es basarà en l'obligació legal d'acord amb la normativa de defensa dels consumidors i usuaris.
Per a les sol·licituds o reclamacions restants, es basarà en la relació contractual o precontractual existent entre l'usuari i Affinity Petcare en oferir-li el servei d'atenció de consultes.

ESTUDIS ESTADÍSTICS

FINALITAT

Realitzar estudis estadístics sobre l'ús del Lloc web i l'acollida dels productes i serveis d'Affinity Petcare.

TIPOLOGIA DE DADES

▪ Dades de navegació.
▪ Dades tècniques.
▪ Adreça IP.

BASE LEGAL

L'interès legítim d'Affinity Petcare de millorar les seves funcionalitats i el servei prestat.

El responsable del tractament ha realitzat les anàlisis exigides per la normativa de privacitat, amb les quals es confirma que preval l'interès d'Affinity Petcare sobre els drets de privacitat dels seus clients i usuaris. Si vol accedir a aquests informes, pot sol·licitar-ho a les adreces electròniques indicades a l'apartat Exercici de drets que trobarà en aquesta Política de privacitat.

OBLIGACIONS LEGALS

FINALITAT

Atendre les nostres obligacions legals civils, mercantils, fiscals, comptables i relatives al compliment de la normativa de protecció de dades personals, entre d’altres, que puguin ser d'aplicació.

TIPOLOGIA DE DADES

▪ Aquelles dades personals que ens faciliti i que es generin en el transcurs de la relació.

BASE LEGAL

Complir una obligació legal.


Així mateix, podrem tractar aquelles dades addicionals que vostè ens faciliti o que es generin durant la seva relació amb Affinity Petcare per a les finalitats exposades anteriorment.

4. DESTINATARIS

Les dades personals podran ser comunicades als destinataris següents, pels motius que s'expliquen a continuació:

DESTINATARI

Administracions públiques; jutjats i tribunals; forces i cossos de seguretat

FINALITAT

Per al compliment de les obligacions legals a què Affinity Petcare està subjecta per al desenvolupament de la seva activitat i en els casos previstos a la Llei.

BASE LEGAL

Complir una obligació legal.


DESTINATARI

Transportistes

FINALITAT

Per realitzar l'enviament dels premis o productes derivats de les promocions realitzades per Affinity Petcare i a les quals vostè s'hagi inscrit degudament.

BASE LEGAL

L'execució de la relació contractual en acceptar les bases legals dels diferents concursos, sorteigs i promocions, així com l'execució d'obligacions derivades de qualsevol tipus de relació contractual.

DESTINATARI

Proveïdors

FINALITAT

Tercers que actuaran com a prestadors de serveis. Aquests proveïdors podran tenir accés a les seves dades personals a fi i efecte que puguin prestar els serveis i/o complir amb les obligacions que es derivin de les relacions jurídiques mantingudes entre els esmentats tercers i Affinity Petcare, en el marc de la prestació dels serveis contractats. En qualsevol cas, Affinity Petcare té subscrits amb aquests proveïdors els contractes corresponents de confidencialitat i de protecció de dades, en compliment d’allò establert per la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

BASE LEGAL

L'execució de la relació contractual mantinguda entre vostè i Affinity Petcare.


DESTINATARI

Proveïdors de xarxes socials i altres

FINALITAT

Facebook Ireland Ltd.: Affinity Petcare manté contractats els serveis de Facebook Ireland Ltd, amb domicili a 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublín 2, Irlanda, (d'ara endavant, "Facebook"), per a la prestació de serveis de màrqueting i publicitat en línia entre d'altres, el qual actua en la seva condició d'encarregat de tractament de les dades personals tractades per a la creació d'audiències a través de l'eina anomenada Audiències personalitzades. Pot accedir a les condicions legals sobre la contractació del servei d'audiències personalitzades a través de l’enllaç següent: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience. El servei d'audiències personalitzades té com a finalitat la creació d'audiències entre les persones usuàries de Facebook a partir de les llistes de clients d'Affinity Petcare que Affinity Petcare ha pogut facilitar a Facebook de manera totalment anonimitzada. Facebook garanteix que no podrà identificar les persones que formin part d’una llista de clients emprada per generar una audiència personalitzada. Per tant, la normativa de protecció de dades personals no serà d'aplicació per a aquest tractament.

De la mateixa manera, Affinity Petcare empra el servei Lookalike Audience de Facebook, que utilitza dades recollides a través d'audiències personalitzades de Facebook per tal de mostrar anuncis als usuaris amb un comportament similar al dels usuaris que ja figuren en una llista d'audiències personalitzades, sobre la base de la prèvia utilització que hagin dut a terme d'aquesta aplicació o en la interacció amb el contingut rellevant a les diverses aplicacions i serveis de Facebook. Sobre la base d'aquestes dades, es mostraran anuncis personalitzats als usuaris suggerits per Lookalike Audience de Facebook.

Affinity Petcare i Facebook han subscrit els acords corresponents per al tractament de dades personals de conformitat amb les disposicions de l’RGPD. Per a més informació sobre el tractament de dades personals que Facebook fa per compte d’Affinity Petcare, pot visitar l’enllaç següent: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. També pot informar-se del tractament de dades personals que Facebook realitza a través d'audiències personalitzades a l’enllaç següent: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Pot revocar l'ús d'aquest tipus de tecnologies i la recepció d'anuncis a través de Facebook a l’enllaç següent: https://www.facebook.com/settings?tab=ads; tanmateix, també pot refusar rebre anuncis basats en interessos a través de Facebook o d'altres empreses a través de l’enllaç següent: https://optout.aboutads.info/ o fins i tot configurant el seu propi navegador o dispositiu mòbil.

BASE LEGAL

L'interès legítim d'Affinity Petcare, derivat de la relació contractual establerta en registrar-se a la xarxa social de la qual sigui usuari per impactar-lo en relació amb productes i serveis d'Affinity Petcare que estiguin relacionats amb els seus interessos.

Vostè podrà oposar-se a la recepció d'aquestes campanyes promocionals a través de les eines que posin a la seva disposició els titulars de les xarxes socials en què hagi obert el seu perfil.


FINALITAT

Google Ireland Limited: Affinity Petcare manté contractats els serveis de Google Ireland Ltd, amb domicili a Gordon House, Barrow Street, Dublín 4, Irlanda, (en endavant, "Google"), per a la prestació de serveis de màrqueting i publicitat en línia entre d'altres, el qual actua en la seva condició d'encarregat de tractament de les dades personals tractades a través dels serveis de Google Analytics i, a més, per a la creació d'audiències emprant l'eina denominada Customer Match (segmentació per llista de clients). Pot informar-se del funcionament del servei de Customer Match a través de l’enllaç següent: https://support.google.com/google-ads/answer/6379332?hl=es. El servei de Customer Match té com a finalitat la creació d'audiències entre les persones usuàries de Google a partir de les llistes de clients d'Affinity Petcare que Affinity Petcare ha pogut facilitar a Google de manera totalment anonimitzada. Google garanteix que no podrà identificar les persones que formin part d’una llista de clients emprada per generar una audiència personalitzada. Per tant, la normativa de protecció de dades personals no serà d'aplicació per a aquest tractament.

Així mateix, Affinity Petcare i Facebook han subscrit els acords corresponents per al tractament de dades personals de conformitat amb les disposicions de l’RGPD. Per a més informació sobre el tractament de dades personals que Google fa per compte d'Affinity Petcare, pot visitar l’enllaç següent: https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

També pot accedir a més informació sobre el tractament de dades personals que Google fa al servei Customer Match a l’enllaç següent: https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=es.

Pot gestionar i revocar l'ús d'aquest tipus de tecnologies i la recepció d'anuncis a través de Google a l’enllaç següent: https://policies.google.com/technologies/partner-sites;

BASE LEGAL

L'interès legítim d'Affinity Petcare, derivat de la relació contractual establerta en registrar-se a la xarxa social de la qual sigui usuari per impactar-lo en relació amb productes i serveis d'Affinity Petcare que estiguin relacionats amb els seus interessos.

Vostè podrà oposar-se a la recepció d'aquestes campanyes promocionals a través de les eines que posin a la seva disposició els titulars de les xarxes socials en què hagi obert el seu perfil.


DESTINATARI

Empreses d'auditoria de comptes

FINALITAT

Per al compliment de les obligacions legals d'auditoria de comptes a les quals Affinity Petcare està subjecta per la seva activitat.

BASE LEGAL

Complir una obligació legal.


DESTINATARI

Empreses que col·laborin amb Affinity Petcare

FINALITAT

Prevenir el frau en l'execució de promocions i concursos en compliment de les bases legals d’aquestes promocions o concursos.

BASE LEGAL

L'interès legítim d'Affinity Petcare perquè les seves accions promocionals s'ajustin a les bases legals establertes.DESTINATARI

Altres societats pertanyents a Affinity Petcare.

FINALITAT

Podrem comunicar les dades a la resta de societats que integren Affinity Petcare amb finalitats organitzatives internes.

BASE LEGAL

L'interès legítim d'Affinity Petcare reconegut per la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

Des d’Affinity Petcare no compartirem les seves dades amb cap tercer sense obtenir prèviament el seu consentiment, tret d'aquells casos en què això sigui necessari per al compliment de les obligacions legals o contractuals a les quals Affinity Petcare estigui subjecta en cada moment per la seva naturalesa i activitat.

En cas que Affinity Petcare realitzi d’altres comunicacions de dades personals en el futur, l'informarà oportunament.


5. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

Affinity Petcare pot contractar els serveis de proveïdors ubicats a països fora de l'espai econòmic europeu, sobre la base de decisions d'adequació de la Comissió Europea. En aquest cas, es considera que el país disposa d’una normativa equivalent a la normativa europea. En cas que Affinity Petcare necessiti contractar serveis de proveïdors situats a països que no disposen d’una normativa equivalent a la normativa europea, la seva contractació inclourà totes les garanties i salvaguardes exigides per la normativa per preservar la seva privacitat, verificant prèviament la legislació del país de destinació.

Aquestes salvaguardes poden consistir en l'aplicació de clàusules contractuals i de garanties addicionals, d'acord amb la normativa de cada país de destinació o de les normes corporatives vinculants aprovades per les autoritats de protecció de dades. També l’informem que la normativa ens permet enviar les seves dades a aquests països, en cas que això sigui necessari per complir les nostres obligacions derivades del servei que ens sol·licita.

Les empreses següents tindran accés a la informació personal necessària per realitzar les seves funcions com a encarregats de tractament, però no podran utilitzar-la per a d’altres finalitats. A més, hauran de tractar la informació personal de conformitat amb la present Política de privacitat i la legislació aplicable en matèria de protecció de dades.

● Google Cloud Platform i Google Marketing Platform: serveis analítics de web prestats per Google, Inc., una companyia de Delaware, l'oficina principal de la qual es troba a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ("Google"). Google Cloud Platform i Google Marketing Platform utilitzen cookies, arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar Affinity Petcare a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació generada per la cookie (inclosa la seva adreça IP) serà transmesa i emmagatzemada directament per Google als seus servidors dels Estats Units.

● Salesforce: un servei de gestió de relacions amb clients ( "CRM") prestat per Salesforce, Inc., una companyia de Califòrnia, l'oficina principal de la qual es troba a Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, Estats Units ("Salesforce"). La informació que genera el CRM de Salesforce sobre l’ús que vostè fa d’Affinity Petcare podrà ser directament transmesa i emmagatzemada per Salesforce als servidors dels Estats Units.

Per a més informació sobre les garanties a la seva privacitat o dels països de destinació als quals necessitem transferir les seves dades per complir amb les nostres obligacions contractuals amb vostè, pot adreçar-se al nostre Comitè de protecció de dades a través de les adreces indicades a l'apartat "Exercici de drets" de la present política de privacitat.


6. DECISIONS AUTOMATITZADES

En alguns casos, l'ús que fem de la seva informació personal pot donar lloc a l'adopció de decisions automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils) que l'afectin legalment o de manera similar.

Les decisions automatitzades signifiquen que una decisió que el concerneix es pren automàticament sobre la base d'una decisió informatitzada (utilitzant algoritmes de programari), sense la nostra revisió humana. Així, per exemple, utilitzem decisions automatitzades per personalitzar l'enviament de comunicacions comercials davant les respostes que ens faciliti o el seu comportament amb Affinity Petcare. Hem implementat mesures per salvaguardar els drets i interessos de les persones la informació personal de les quals està subjecta a la presa de decisions automatitzada, incloent-hi els controls dels paràmetres emprats per a la presa de decisions que evitin situacions discriminatòries.

En cas de qualsevol decisió automatitzada sobre vostè, té dret a impugnar la decisió, a expressar el seu punt de vista i a exigir-ne una revisió humana. Pot exercir aquest dret posant-se en contacte amb nosaltres a través de les dades de contacte indicades a l'apartat "Exercici de drets".

7. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Només desarem les seves dades personals mentre les necessitem, amb les finalitats per a les quals les recopilem i per complir amb els requisits legals, financers, empresarials o d'informació. En algunes circumstàncies, podrem anonimitzar les dades personals perquè no siguin identificables i puguem continuar utilitzant-les. Quan ja no necessitem les dades personals, les eliminarem o destruirem amb seguretat.

Affinity Petcare conservarà les dades sol·licitades per dur a terme les finalitats esmentades durant la vigència de la seva vinculació amb Affinity Petcare, i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats legals que se’n derivin.

8. EXERCICI DE DRETS

Vostè podrà exercitar, respecte de les dades recollides, els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat de dades, segons estableix la normativa sobre protecció de dades.

Es podran exercitar aquests drets adreçant una comunicació:

● a l’adreça electrònica hello@affinity-petcare.com amb l'assumpte "Protecció de dades"; o

● a través de qualsevol mitjà postal amb què es deixi constància de la seva recepció per part d'Affinity, enviat a l'adreça electrònica següent: Affinity Petcare, SA, Plaça Europa, 54-56, l’Hospitalet de Llobregat, 08902, Barcelona, Espanya, indicant al sobre la referència “Protecció de dades”.

De la mateixa manera, si vostè considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privacitat, pot presentar una reclamació:

● a través de les adreces postals i electròniques indicades anteriorment, o bé

● davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, mitjançant la seva seu electrònica o adreça postal.

9. AVÍS A MENORS

Affinity l’informa que no està permès que els menors de 14 anys es registrin en aquest Lloc web i, com a conseqüència, que participin en aquelles accions promocionals que puguem dur a terme en relació amb les seves activitats i productes.

Així mateix, se l’informa que, si és major de 14 anys i menor de 18, és recomanable que avisi els seus pares o representants abans d’entrar al Lloc web, a fi i efecte que aquests puguin explicar-li les presents Condicions Generals i, en especial, la política de privacitat continguda en aquestes Condicions Generals i, alhora, pugui participar amb ells a les possibilitats que ofereix aquest Lloc web, sense perjudici dels casos concrets per als quals la llei exigeix als pares o representants dels majors de 14 anys i menors de 18, que assisteixin aquests menors per prestar el seu consentiment al tractament de les seves dades personals.


10. CANVIS, MODIFICACIONS O ACTUALITZACIONS

Affinity Petcare es reserva el dret de revisar aquesta Política de privacitat en el moment que consideri oportú, per tal de reflectir canvis normatius, bones pràctiques o actualitzar les activitats de tractament de dades de caràcter personal. Se l’informarà sobre aquestes actualitzacions d'acord amb les exigències de la normativa, en cas que els seus drets es vegin apreciablement afectats com a conseqüència d'aquesta modificació o actualització.

11. Cookies